Zie mij: een literatuurstudie naar disclosure en het zoeken van hulp door leerlingen met internaliserende problemen in het primair en voortgezet onderwijs

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Sijp, A.V., Zijlstra, A. E., & De Boer, A.A. (2018). Zie mij: een literatuurstudie naar disclosure en het zoeken van hulp door leerlingen met internaliserende problemen in het primair en voortgezet onderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Praktijkgerichte literatuurstudie uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Gedrag en passend onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Projectnummer NRO: 405-18-635
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's65
ISBN van elektronische versie978-94-034-1306-8
StatusPublished - 1-dec.-2018

Citeer dit