Zijn complotdenkers psychotisch? Een vergelijking tussen complottheorieën en paranoïde wanen

W Veling, B Sizoo, J van Buuren, C van den Berg, W Sewbalak, G H M Pijnenborg, N Boonstra, S Castelein, L van der Meer

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

482 Downloads (Pure)

Samenvatting

Achtergrond
Complottheorieën zijn populair tijdens de coronapandemie. Complotdenken wordt gekenmerkt door de sterke overtuiging dat een bepaalde, als onrechtvaardig ervaren situatie, het resultaat is van een doelbewuste samenzwering van een groep mensen met kwade bedoelingen. Complotdenken lijkt veel overeenkomsten te hebben met paranoïde wanen.

Doel
Verkennen van aard, gevolgen en sociaalpsychologische dimensies van complotdenken en beschrijven van overeenkomsten en verschillen met paranoïde wanen.

Methode
Kritisch beschouwen van relevante literatuur over complotdenken en paranoïde wanen.

Resultaten
Complotdenken voorziet in epistemische, existentiële en sociale behoeften. Het geeft duidelijkheid in onzekere tijden en aansluiting bij een groep van gelijkgestemden. Bij zowel complotdenken als paranoïde wanen gaat het om een onjuiste, hardnekkige en soms bizarre overtuiging. In tegenstelling tot complotdenkers zijn mensen met een paranoïde waan echter vrijwel altijd alleen het doelwit van de veronderstelde samenzwering en staan ze grotendeels alleen in hun overtuiging. Tevens zijn complotideeën minder gebaseerd op ongewone ervaringen van het zelf, de werkelijkheid of intermenselijke contacten. Conclusies Complotdenken komt veel voor in onzekere omstandigheden. Het geeft mensen houvast, zekerheid, morele superioriteit en sociale steun. Extreem complotdenken lijkt te passen binnen de gangbare psychiatrische definities van paranoïde wanen, maar toch zijn er ook belangrijke verschillen. Om onderscheid te kunnen maken met complotdenken behoeven gangbare definities van wanen verdieping. In plaats van de sterke focus op de foutieve inhoud van waanideeën zou er meer aandacht moeten zijn voor de onderliggende idiosyncratische, veranderde vorm van de werkelijkheidsbeleving.
Vertaalde titel van de bijdrageAre conspiracy theorists psychotic?: A comparison between conspiracy theories and paranoid delusions
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)775-781
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume63
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov.-2021

Citeer dit