Zijn de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn fit? Een bespreking van de krachtige kenmerken en kritiekpunten van de EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn tegen de achtergrond van de EU Fitness Check

Cornelis Bastmeijer, Arie Trouwborst

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijTilburg University
Opdrachtgevend orgaanWereld Natuur Fonds
StatusPublished - okt.-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit