Zinc-bicarbonate colimitation of Emiliania hyxleyi

E Buitenhuis, K.R Timmermans, H.J.W. de Baar

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1575 - 1582
Aantal pagina's8
TijdschriftLimnology and Oceanography
StatusPublished - 2003

Citeer dit