Zoet en wreed: De liefde van Arabi en Hadewijch

Sjoerd-Jeroen Moenandar, Sam Peeters, Thessa Lageman

  OnderzoeksoutputPopular

  Samenvatting

  Hadewych was een Vlaamse mystica uit de dertiende eeuw. Haar gedichten, brieven en visioenen behoren tot het beste literaire werk uit de Europese middeleeuwen. Muhyi al-Din Ibn al-'Arabi, die ongeveer in dezelfde tijd leefde, is de belangrijkste mysticus in de geschiedenis van de islam. In dit boek wordt in een mix van poëzie, stripverhaal en kalligrafieën een dialoog tussen deze twee markante middeleeuwers gecreëerd. Wat gebeurt er als deze twee gepassioneerde, maar zelfverzekerde geliefden tegenover elkaar komen te staan? Zijn zij niet ook, in hun liefde voor de eeuwige ander, geliefden van elkaar? Of staat het verschil in geloof en hun trots een dergelijke toenadering in de weg? Dit is een verhaal over de strijd tussen twee ego's, tusen twee mensen die beiden denken de liefde het beste te kennen. Het is echter ook een verhaal over herkenning, over zielsverwantschap.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijBibliotheek Groningen
  ISBN van geprinte versie9789054900283
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit