ZONAL DISTRIBUTION OF THE CATION LUCIGENIN IN RAT-LIVER - INFLUENCE OF TAUROCHOLATE

[No Value] BRAAKMAN, O VEREST, T PIJNING, DKF MEIJER, GMM GROOTHUIS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)532-536
Aantal pagina's5
TijdschriftMolecular Pharmacology
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - okt-1989

Citeer dit