Zorg op maat, ondanks cultuurverschillen: Allochtone patiënten in de apotheek

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Dit artikel beschrijft de positie van allochtone patienten in de apotheek. Ingegaan wordt op de barierres, ziektes en het geneesmiddelengebruik van allochtonen en tips voor interculturele farmaceutische zorg. Dit artikel komt voor uit onderzoek dat gedaan wordt binnen het signaleringsproject "Minderheden" van de wetenschapwinkel.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)169-172
  Aantal pagina's4
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume137
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2002

  Keywords

  • Communication Cultural diversity Ethnic groups Health behavior Pharmacies, community Transients and migrants

  Citeer dit