Zorgconsumptie van patiënten met diabetes mellitus. Een verkenning bij 2114 patiënten

D. Post, J. Tuinstra, J.W. Groothoff

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)354-360
Aantal pagina's7
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume78
StatusPublished - 2000

Citeer dit