Zucker und Fräsmaschinen: oder Gab es Nebenbesitz im römischen Recht?

F. Brandsma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)209-218
  Aantal pagina's10
  TijdschriftTijdschrift voor rechtsgeschiedenis-Revue d histoire du droit-The legal history review
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit