Zwaarder gaan drukken van het concurrentiebeding: een ongelukkig criterium!

A.M. Luttmer-Kat

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10 - 14
Aantal pagina's5
TijdschriftSociaal Recht
Volume1
StatusPublished - 1996

Citeer dit