Zwijgen bij overeenkomst: Het vertrek van de burgemeester van Leeuwarden

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)57 - 64
Aantal pagina's8
TijdschriftGemeentestem
Volume7157
StatusPublished - 2002

Citeer dit